Love-oh-meter
102
 
82%
12
 
10%
9
 
7%
2
 
2%
0
 
0%
All eyes on you
 • IMG_1363.JPG
  IMG_1363.JPG
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_1364.jpg
  IMG_1364.jpg
  609,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_1371.JPG
  IMG_1371.JPG
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_1372.JPG
  IMG_1372.JPG
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211126-WA0000.jpeg
  IMG-20211126-WA0000.jpeg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • 20211126_184843.jpg
  20211126_184843.jpg
  819 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_190852.jpg
  20211126_190852.jpg
  811,6 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_151328.jpg
  20211126_151328.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111256.jpg
  IMG_20211127_111256.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111411.jpg
  IMG_20211127_111411.jpg
  884,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111533.jpg
  IMG_20211127_111533.jpg
  616,7 KB · Aufrufe: 0
 • 20211129_112728.jpg
  20211129_112728.jpg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 0-47.jpeg
  0-47.jpeg
  527,4 KB · Aufrufe: 0
 • 5EF96FE9-1815-4EF0-99FE-22493B01D81B.jpeg
  5EF96FE9-1815-4EF0-99FE-22493B01D81B.jpeg
  2,4 MB · Aufrufe: 0
 • photocollage_20211127164323352.jpg
  photocollage_20211127164323352.jpg
  138,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_151028.jpg
  IMG_20211126_151028.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211128-WA0018.jpg
  IMG-20211128-WA0018.jpg
  384 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211128-WA0023.jpg
  IMG-20211128-WA0023.jpg
  231,2 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211128-WA0031.jpg
  IMG-20211128-WA0031.jpg
  218,5 KB · Aufrufe: 0
 • 20211129_163942.jpg
  20211129_163942.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211129_164213.jpg
  20211129_164213.jpg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 844ADB12-A262-4D9D-BF9E-3F4DE1287A7F.JPG
  844ADB12-A262-4D9D-BF9E-3F4DE1287A7F.JPG
  123,2 KB · Aufrufe: 0
 • BDA86426-A637-4478-B0EF-9D69B30630C0.JPG
  BDA86426-A637-4478-B0EF-9D69B30630C0.JPG
  135,3 KB · Aufrufe: 0
 • 957D8262-17F4-4D63-B3E6-F8E0E8C5F938.JPG
  957D8262-17F4-4D63-B3E6-F8E0E8C5F938.JPG
  349,5 KB · Aufrufe: 0
 • 77133382-32D2-4E22-828F-0C0F0B5F0F37.JPG
  77133382-32D2-4E22-828F-0C0F0B5F0F37.JPG
  321,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_1403.jpg
  IMG_1403.jpg
  92,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_115913.jpg
  IMG_20211126_115913.jpg
  470,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_115529.jpg
  IMG_20211126_115529.jpg
  949,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_120221.jpg
  IMG_20211126_120221.jpg
  619,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211130-WA0006_2.jpg
  IMG-20211130-WA0006_2.jpg
  330,9 KB · Aufrufe: 0
 • 94D55DAB-6794-4CEC-949C-FC9F8D6ED8EB.jpeg
  94D55DAB-6794-4CEC-949C-FC9F8D6ED8EB.jpeg
  479 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164257.jpg
  IMG_20211201_164257.jpg
  976,2 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164321.jpg
  IMG_20211201_164321.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164346.jpg
  IMG_20211201_164346.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164515.jpg
  IMG_20211201_164515.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164533_edit_1715775521858503.jpg
  IMG_20211201_164533_edit_1715775521858503.jpg
  821,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211201-WA0003.jpg
  IMG-20211201-WA0003.jpg
  308,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211201-WA0002.jpg
  IMG-20211201-WA0002.jpg
  355,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211128_152015_508.jpg
  IMG_20211128_152015_508.jpg
  111,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211128_152015_522.jpg
  IMG_20211128_152015_522.jpg
  162,2 KB · Aufrufe: 0
 • A71EA979-D554-49B6-88E9-F583AC198DF7.jpeg
  A71EA979-D554-49B6-88E9-F583AC198DF7.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 71C34899-38E8-438C-963A-91C82B0D3DAD.jpeg
  71C34899-38E8-438C-963A-91C82B0D3DAD.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • 20211203_183144.jpg
  20211203_183144.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • F1BFF81D-EA73-4CE1-AB31-E56B25C84120.jpeg
  F1BFF81D-EA73-4CE1-AB31-E56B25C84120.jpeg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • A6B78D12-761E-485D-B56C-8F60DBBA951D.jpeg
  A6B78D12-761E-485D-B56C-8F60DBBA951D.jpeg
  2 MB · Aufrufe: 0
 • 726D9505-C63C-442D-AAF2-C845ADB16969.jpeg
  726D9505-C63C-442D-AAF2-C845ADB16969.jpeg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • DFB55CE3-6606-4C60-9223-84DBFE177850.jpeg
  DFB55CE3-6606-4C60-9223-84DBFE177850.jpeg
  199,4 KB · Aufrufe: 0
 • 07A34B4E-438E-4661-B189-90EED1CFA92F.jpeg
  07A34B4E-438E-4661-B189-90EED1CFA92F.jpeg
  283 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_122032.jpg
  IMG_20211127_122032.jpg
  628,9 KB · Aufrufe: 0
 • 20211127_152953.jpg
  20211127_152953.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211127_153116.jpg
  20211127_153116.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211127_153004.jpg
  20211127_153004.jpg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • 20211127_153021.jpg
  20211127_153021.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211127_153055.jpg
  20211127_153055.jpg
  2,2 MB · Aufrufe: 0
 • A8EEEBFB-0E89-4651-B4A2-46B2DB103628.jpeg
  A8EEEBFB-0E89-4651-B4A2-46B2DB103628.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 1E066A1F-F07F-444E-B1DE-4DE993A7B96A.jpeg
  1E066A1F-F07F-444E-B1DE-4DE993A7B96A.jpeg
  3,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140200.jpg
  IMG_20211129_140200.jpg
  976,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140203.jpg
  IMG_20211129_140203.jpg
  824,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140206.jpg
  IMG_20211129_140206.jpg
  660,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140208.jpg
  IMG_20211129_140208.jpg
  711,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140347.jpg
  IMG_20211129_140347.jpg
  790,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140356.jpg
  IMG_20211129_140356.jpg
  691,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140528.jpg
  IMG_20211129_140528.jpg
  678,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140647.jpg
  IMG_20211129_140647.jpg
  429,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140730.jpg
  IMG_20211129_140730.jpg
  648,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140818.jpg
  IMG_20211129_140818.jpg
  561,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140900.jpg
  IMG_20211129_140900.jpg
  852,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_140920.jpg
  IMG_20211129_140920.jpg
  673,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_145323.jpg
  IMG_20211129_145323.jpg
  567,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211129_145339.jpg
  IMG_20211129_145339.jpg
  874 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_190852.jpg
  20211126_190852.jpg
  811,6 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_151328.jpg
  20211126_151328.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211126_184843.jpg
  20211126_184843.jpg
  819 KB · Aufrufe: 0
 • josidog.jpg
  josidog.jpg
  94,8 KB · Aufrufe: 0
 • josidog.jpg
  josidog.jpg
  94,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG-20211027-WA0013.jpg
  IMG-20211027-WA0013.jpg
  515,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194309.jpg
  IMG_20211205_194309.jpg
  916,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194134.jpg
  IMG_20211205_194134.jpg
  795,6 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194347.jpg
  IMG_20211205_194347.jpg
  884,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194355.jpg
  IMG_20211205_194355.jpg
  1.004,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194431.jpg
  IMG_20211205_194431.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194612.jpg
  IMG_20211205_194612.jpg
  833,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194528.jpg
  IMG_20211205_194528.jpg
  833,5 KB · Aufrufe: 0
 • PicsArt_11-26-02.32.39.jpg
  PicsArt_11-26-02.32.39.jpg
  875 KB · Aufrufe: 0
 • P1000573.JPG
  P1000573.JPG
  366,2 KB · Aufrufe: 0
 • CF0D2B02-C3B7-4D67-9454-961CE8989E65.jpeg
  CF0D2B02-C3B7-4D67-9454-961CE8989E65.jpeg
  374,6 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_1477.jpg
  IMG_1477.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_1478.jpg
  IMG_1478.jpg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_1413.jpg
  IMG_1413.jpg
  496,9 KB · Aufrufe: 0
 • Bildschirmfoto 2021-12-07 um 13.59.37.png
  Bildschirmfoto 2021-12-07 um 13.59.37.png
  1.017,3 KB · Aufrufe: 0
 • 9D124F2F-BA5B-4DB0-9BA2-61DB495E0AD1.jpeg
  9D124F2F-BA5B-4DB0-9BA2-61DB495E0AD1.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 142ADE55-738C-4EA1-87F4-85CB6D2374C4.jpeg
  142ADE55-738C-4EA1-87F4-85CB6D2374C4.jpeg
  391,8 KB · Aufrufe: 0
 • 9B0382AB-3D52-4DD6-ADE2-0D4EB1902F44.jpeg
  9B0382AB-3D52-4DD6-ADE2-0D4EB1902F44.jpeg
  384,6 KB · Aufrufe: 0
 • 54B0C6F4-BC54-43DB-9A13-43C574AE33BF.jpeg
  54B0C6F4-BC54-43DB-9A13-43C574AE33BF.jpeg
  116,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_3381.JPG
  IMG_3381.JPG
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • B297830F-A709-48A0-B175-99B9313EA6F0.jpeg
  B297830F-A709-48A0-B175-99B9313EA6F0.jpeg
  327,6 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20210712_100311.jpg
  IMG_20210712_100311.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 3F9734A6-73A5-4578-BB67-8D60C33402DD.jpeg
  3F9734A6-73A5-4578-BB67-8D60C33402DD.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211203_071555.jpg
  20211203_071555.jpg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • Screenshot_20211208-132634_Instagram.jpg
  Screenshot_20211208-132634_Instagram.jpg
  205,7 KB · Aufrufe: 0
 • FE9B04AF-AD4D-4B13-94BF-5A4EC1E3D5C1.jpeg
  FE9B04AF-AD4D-4B13-94BF-5A4EC1E3D5C1.jpeg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_151028.jpg
  IMG_20211126_151028.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 1638981302153.png
  1638981302153.png
  801,7 KB · Aufrufe: 0
 • VideoCapture_20211208-173816.jpg
  VideoCapture_20211208-173816.jpg
  29,4 KB · Aufrufe: 0
 • VideoCapture_20211208-173428.jpg
  VideoCapture_20211208-173428.jpg
  85,9 KB · Aufrufe: 0
 • 20211127_150051.jpg
  20211127_150051.jpg
  2,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211208_204346_070.jpg
  IMG_20211208_204346_070.jpg
  415,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211208_204346_100.jpg
  IMG_20211208_204346_100.jpg
  113,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211208_204346_097.jpg
  IMG_20211208_204346_097.jpg
  247,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211208_204346_103.jpg
  IMG_20211208_204346_103.jpg
  254,8 KB · Aufrufe: 0
 • E02D1DD3-E26A-4617-9D58-64C7810DBC8B.jpeg
  E02D1DD3-E26A-4617-9D58-64C7810DBC8B.jpeg
  913,8 KB · Aufrufe: 0
 • E915B3DB-0ACA-478A-ACE3-45210397166D.jpeg
  E915B3DB-0ACA-478A-ACE3-45210397166D.jpeg
  845,3 KB · Aufrufe: 0
 • 1DD01678-26B4-4944-99E5-6A7FF7B422B6.jpeg
  1DD01678-26B4-4944-99E5-6A7FF7B422B6.jpeg
  592,4 KB · Aufrufe: 0
 • AD5D4ACF-3962-45D3-B7E6-5F538E4D76E0.jpeg
  AD5D4ACF-3962-45D3-B7E6-5F538E4D76E0.jpeg
  556,9 KB · Aufrufe: 0
 • 5E8E7109-2813-456B-840C-3F80B6993DAD.jpeg
  5E8E7109-2813-456B-840C-3F80B6993DAD.jpeg
  824 KB · Aufrufe: 0
 • 15685E30-A932-4FBC-864F-BC4FCF538CA6.jpeg
  15685E30-A932-4FBC-864F-BC4FCF538CA6.jpeg
  952,7 KB · Aufrufe: 0
 • ED5D1432-E1F9-4341-B8C1-3ADC96B3DBD1.jpeg
  ED5D1432-E1F9-4341-B8C1-3ADC96B3DBD1.jpeg
  854,9 KB · Aufrufe: 0
 • Collage_20211206_094545.jpg
  Collage_20211206_094545.jpg
  744,3 KB · Aufrufe: 0
 • ED576883-FCF3-4BE0-AD44-E53BF0D783EB.jpeg
  ED576883-FCF3-4BE0-AD44-E53BF0D783EB.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • CEDFC692-D31F-4E1A-A6DB-9725D550CD44.jpeg
  CEDFC692-D31F-4E1A-A6DB-9725D550CD44.jpeg
  2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_141512.jpg
  20211202_141512.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211209_180704.jpg
  20211209_180704.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164321.jpg
  IMG_20211201_164321.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164346.jpg
  IMG_20211201_164346.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194908.jpg
  IMG_20211205_194908.jpg
  985,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194921.jpg
  IMG_20211205_194921.jpg
  850,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195005.jpg
  IMG_20211205_195005.jpg
  858,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195152.jpg
  IMG_20211205_195152.jpg
  764,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195123.jpg
  IMG_20211205_195123.jpg
  408,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_201659.jpg
  IMG_20211205_201659.jpg
  428,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195559.jpg
  IMG_20211205_195559.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_163500_616.jpg
  IMG_20211201_163500_616.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211209_183545_184.jpg
  IMG_20211209_183545_184.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211130_112042.jpg
  20211130_112042.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211130_112600.jpg
  20211130_112600.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • 99E58463-B009-48EA-9877-CE4E3F57A405.jpeg
  99E58463-B009-48EA-9877-CE4E3F57A405.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • C48E65DB-0A92-4AF0-B909-2B2B91D830B5.jpeg
  C48E65DB-0A92-4AF0-B909-2B2B91D830B5.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211206_153743(0).jpg
  20211206_153743(0).jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211206_153743.jpg
  20211206_153743.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211206_153755.jpg
  20211206_153755.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • P1000588.JPG
  P1000588.JPG
  334,5 KB · Aufrufe: 0
 • Spike1.jpg
  Spike1.jpg
  83,2 KB · Aufrufe: 0
 • Spike2.jpg
  Spike2.jpg
  98,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211207_132128_080.jpg
  IMG_20211207_132128_080.jpg
  189,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211207_132128_139.jpg
  IMG_20211207_132128_139.jpg
  186,5 KB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182332.jpg
  20211208_182332.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182348.jpg
  20211208_182348.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182351.jpg
  20211208_182351.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182609.jpg
  20211208_182609.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182623.jpg
  20211208_182623.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121142.jpg
  20211202_121142.jpg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121145.jpg
  20211202_121145.jpg
  1,9 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121150.jpg
  20211202_121150.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121236.jpg
  20211202_121236.jpg
  2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121242.jpg
  20211202_121242.jpg
  3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121245.jpg
  20211202_121245.jpg
  3,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121258.jpg
  20211202_121258.jpg
  2,6 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121314.jpg
  20211202_121314.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121331.jpg
  20211202_121331.jpg
  2,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121634.jpg
  20211202_121634.jpg
  2,5 MB · Aufrufe: 0
 • 0173E027-084C-4758-9AF5-BB19626D4CA9.jpeg
  0173E027-084C-4758-9AF5-BB19626D4CA9.jpeg
  741,4 KB · Aufrufe: 0
 • E3FC86B8-79F6-47DE-95B7-B7333F02AB83.jpeg
  E3FC86B8-79F6-47DE-95B7-B7333F02AB83.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • E998A0AD-C4B9-4A64-9C5F-2D9890E3CBDE.jpeg
  E998A0AD-C4B9-4A64-9C5F-2D9890E3CBDE.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • 180B0681-AC22-47EB-BE70-84F707F81652.jpeg
  180B0681-AC22-47EB-BE70-84F707F81652.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • BA54C45F-EE04-45FF-A6AE-D61F8A502E6A.jpeg
  BA54C45F-EE04-45FF-A6AE-D61F8A502E6A.jpeg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • CB0B77BE-6D3B-41BB-8130-90E32FEC8D10.jpeg
  CB0B77BE-6D3B-41BB-8130-90E32FEC8D10.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • E9D0CCEF-D53A-4D7E-92A8-720C8EE3C23D.jpeg
  E9D0CCEF-D53A-4D7E-92A8-720C8EE3C23D.jpeg
  2,7 MB · Aufrufe: 0
 • B080F5A0-26F2-419E-95C2-9736AC5607EA.jpeg
  B080F5A0-26F2-419E-95C2-9736AC5607EA.jpeg
  812,6 KB · Aufrufe: 0
 • 0C3B2E4D-05DD-4E88-91F1-B9144CAB0A54.jpeg
  0C3B2E4D-05DD-4E88-91F1-B9144CAB0A54.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • D9CC0CA2-86B7-451F-BFAF-4933FC4A6A4D.jpeg
  D9CC0CA2-86B7-451F-BFAF-4933FC4A6A4D.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 262576260_4786571884738897_4288354436219301821_n.jpg
  262576260_4786571884738897_4288354436219301821_n.jpg
  105,8 KB · Aufrufe: 0
 • 266417117_4819454348117317_7058685463582662132_n (1).jpg
  266417117_4819454348117317_7058685463582662132_n (1).jpg
  131,2 KB · Aufrufe: 0
 • 262671920_4786571881405564_4359636982971345857_n.jpg
  262671920_4786571881405564_4359636982971345857_n.jpg
  70 KB · Aufrufe: 0
 • 263151914_4786571891405563_1551152576669103325_n.jpg
  263151914_4786571891405563_1551152576669103325_n.jpg
  80,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_161605_250.jpg
  IMG_20211127_161605_250.jpg
  168 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_161605_454.jpg
  IMG_20211127_161605_454.jpg
  165,6 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_125516.jpg
  20211126_125516.jpg
  916,2 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_125447.jpg
  20211126_125447.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • 97084094-C57C-45EB-92B7-D8F59EE23CF0.jpeg
  97084094-C57C-45EB-92B7-D8F59EE23CF0.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 5D75929D-AB13-4AEF-BDD5-328F8A841BD7.jpeg
  5D75929D-AB13-4AEF-BDD5-328F8A841BD7.jpeg
  286,2 KB · Aufrufe: 0
 • 2AF130E1-D8AE-41DE-BB91-F66439B40585.jpeg
  2AF130E1-D8AE-41DE-BB91-F66439B40585.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 7EFB03CA-D177-4145-99CA-4C6575AD75AE.jpeg
  7EFB03CA-D177-4145-99CA-4C6575AD75AE.jpeg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_191.jpg
  IMG_20211202_141212_191.jpg
  132,2 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_260.jpg
  IMG_20211202_141212_260.jpg
  98,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_304.jpg
  IMG_20211202_141212_304.jpg
  205,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_340.jpg
  IMG_20211202_141212_340.jpg
  142,3 KB · Aufrufe: 0
 • 3DC3872F-336F-4FE1-B846-0189AC4EBF29.jpeg
  3DC3872F-336F-4FE1-B846-0189AC4EBF29.jpeg
  371,4 KB · Aufrufe: 0
 • D1545FA4-BE72-4ED5-B984-1ED41AA6BC2A.jpeg
  D1545FA4-BE72-4ED5-B984-1ED41AA6BC2A.jpeg
  439,6 KB · Aufrufe: 0
 • 937DAD3F-AD5C-442D-BBF9-893EB7038DCC.jpeg
  937DAD3F-AD5C-442D-BBF9-893EB7038DCC.jpeg
  457,2 KB · Aufrufe: 0
 • 03DD8506-97F6-49CC-84C1-4084BDA51864.jpeg
  03DD8506-97F6-49CC-84C1-4084BDA51864.jpeg
  404,2 KB · Aufrufe: 0
 • 9F6419E2-E133-432E-840B-B6FCB2176E08.jpeg
  9F6419E2-E133-432E-840B-B6FCB2176E08.jpeg
  260,4 KB · Aufrufe: 0
 • B808370E-3964-4F38-9AB3-0327F2202074.jpeg
  B808370E-3964-4F38-9AB3-0327F2202074.jpeg
  518 KB · Aufrufe: 0
 • 433DB357-E628-4E64-9ACC-B7AA5023C017.jpeg
  433DB357-E628-4E64-9ACC-B7AA5023C017.jpeg
  411 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6269.jpg
  IMG_6269.jpg
  130,5 KB · Aufrufe: 0
 • 0C8D33FD-A662-4F85-8222-393C866C97D2.jpeg
  0C8D33FD-A662-4F85-8222-393C866C97D2.jpeg
  365,1 KB · Aufrufe: 0
 • FD3BEE56-1252-4DE1-A233-9D9581B2B7D3.jpeg
  FD3BEE56-1252-4DE1-A233-9D9581B2B7D3.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 8FAD762E-2EF7-4D47-A910-159F5B11EE28.jpeg
  8FAD762E-2EF7-4D47-A910-159F5B11EE28.jpeg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 1DFC940B-9C04-431D-8AA7-B53BFA5F623C.jpeg
  1DFC940B-9C04-431D-8AA7-B53BFA5F623C.jpeg
  535,1 KB · Aufrufe: 0
 • 23E8D94B-5078-4FD8-973B-AA05CF151B77.jpeg
  23E8D94B-5078-4FD8-973B-AA05CF151B77.jpeg
  468,8 KB · Aufrufe: 0
 • 37133AAA-E7E5-40D6-981C-26C8279FED17.jpeg
  37133AAA-E7E5-40D6-981C-26C8279FED17.jpeg
  349,8 KB · Aufrufe: 0
 • 9F804085-13BF-4708-9177-468EDB6A71C5.jpeg
  9F804085-13BF-4708-9177-468EDB6A71C5.jpeg
  518,4 KB · Aufrufe: 0
 • A4918FFB-4759-47AE-9614-D31221F78641.jpeg
  A4918FFB-4759-47AE-9614-D31221F78641.jpeg
  616 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6331.jpg
  IMG_6331.jpg
  119,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6332.jpg
  IMG_6332.jpg
  114,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6333.jpg
  IMG_6333.jpg
  101,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6334.jpg
  IMG_6334.jpg
  106,8 KB · Aufrufe: 0
 • PhotoRoom_20211211_154718.png
  PhotoRoom_20211211_154718.png
  566,2 KB · Aufrufe: 0
 • PhotoRoom_20211211_155153.png
  PhotoRoom_20211211_155153.png
  350,8 KB · Aufrufe: 0
 • 2228D476-A033-49A7-8A2A-8166EAB0809D.jpeg
  2228D476-A033-49A7-8A2A-8166EAB0809D.jpeg
  558,7 KB · Aufrufe: 0
 • 136CC5F5-1DD9-41B6-B509-A175725C659B.jpeg
  136CC5F5-1DD9-41B6-B509-A175725C659B.jpeg
  549,3 KB · Aufrufe: 0
 • 75B1656F-CAB6-4D27-AB93-9792A8114778.jpeg
  75B1656F-CAB6-4D27-AB93-9792A8114778.jpeg
  552 KB · Aufrufe: 0
 • F6A15A0C-C4A5-4FCD-B2AF-720058D495EF.jpeg
  F6A15A0C-C4A5-4FCD-B2AF-720058D495EF.jpeg
  576,6 KB · Aufrufe: 0
 • 070FD429-3A50-4895-8DFA-279A9C029C31.jpeg
  070FD429-3A50-4895-8DFA-279A9C029C31.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 070FAB12-34C9-41E1-9AAE-60C8CD99CB42.jpeg
  070FAB12-34C9-41E1-9AAE-60C8CD99CB42.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • D46A0822-DA4B-4B0C-BC9D-E370B1454A39.jpeg
  D46A0822-DA4B-4B0C-BC9D-E370B1454A39.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 063497EF-397E-41E6-90D9-B2A0AC5AA274.jpeg
  063497EF-397E-41E6-90D9-B2A0AC5AA274.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 69CB2D6F-E5A8-47E9-A883-6757CB4E22BC.jpeg
  69CB2D6F-E5A8-47E9-A883-6757CB4E22BC.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • E87043D4-9532-4E96-A6E8-2FEDD387DDB1.jpeg
  E87043D4-9532-4E96-A6E8-2FEDD387DDB1.jpeg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • 6BCF1475-5173-450F-ADFF-0F1C0D026D13.jpeg
  6BCF1475-5173-450F-ADFF-0F1C0D026D13.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • ABF8AB60-BAE9-4EAA-82E4-28E0CED4F43F.jpeg
  ABF8AB60-BAE9-4EAA-82E4-28E0CED4F43F.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 68B7BE8E-729D-40D8-A03F-AF2B5E85A186.jpeg
  68B7BE8E-729D-40D8-A03F-AF2B5E85A186.jpeg
  3,9 MB · Aufrufe: 0
 • 4CF0ADD6-0432-42AD-A847-6ACD67FEB02E.jpeg
  4CF0ADD6-0432-42AD-A847-6ACD67FEB02E.jpeg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_134610882.jpg
  IMG_20211126_134610882.jpg
  834,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_140415286.jpg
  IMG_20211126_140415286.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_140824815.jpg
  IMG_20211126_140824815.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_142740970.jpg
  IMG_20211126_142740970.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_142917880.jpg
  IMG_20211127_142917880.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_143008478.jpg
  IMG_20211127_143008478.jpg
  1.005,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_143030682.jpg
  IMG_20211127_143030682.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 1EFFD17F-1F2E-419B-8219-54120BE1E787.jpeg
  1EFFD17F-1F2E-419B-8219-54120BE1E787.jpeg
  2,1 MB · Aufrufe: 0
 • 3B1146A1-0925-41E4-ADF8-C1C557032B8C.jpeg
  3B1146A1-0925-41E4-ADF8-C1C557032B8C.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • BE8A6EAB-C21D-454D-B949-F74CC17A50DE.jpeg
  BE8A6EAB-C21D-454D-B949-F74CC17A50DE.jpeg
  2,2 MB · Aufrufe: 0
 • 4E85B7A0-4CE4-467B-90C5-128968E86063.jpeg
  4E85B7A0-4CE4-467B-90C5-128968E86063.jpeg
  997,3 KB · Aufrufe: 0
 • 83FB60F7-D1CA-476C-B59B-6A8C44251FDE.jpeg
  83FB60F7-D1CA-476C-B59B-6A8C44251FDE.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • CF9C167C-D7EA-41DA-9382-A50C15E33585.jpeg
  CF9C167C-D7EA-41DA-9382-A50C15E33585.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • D659B9FE-7DF8-4FA7-AC37-B839273C03F3.jpeg
  D659B9FE-7DF8-4FA7-AC37-B839273C03F3.jpeg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • D8657C6F-407D-4638-A8A6-C639430A3CB3.jpeg
  D8657C6F-407D-4638-A8A6-C639430A3CB3.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_174437.jpg
  IMG_20211127_174437.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111345.jpg
  IMG_20211127_111345.jpg
  753,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111533.jpg
  IMG_20211127_111533.jpg
  616,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111256.jpg
  IMG_20211127_111256.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • 1FF66B26-9251-4BF3-B83F-9C3FDC0AFF02.jpeg
  1FF66B26-9251-4BF3-B83F-9C3FDC0AFF02.jpeg
  271,6 KB · Aufrufe: 0
 • BA320297-A86F-4B42-BEC0-74474A5FD6E9.jpeg
  BA320297-A86F-4B42-BEC0-74474A5FD6E9.jpeg
  259,4 KB · Aufrufe: 0
 • 49407026-7AD4-4DE9-9726-D222F9AC6840.jpeg
  49407026-7AD4-4DE9-9726-D222F9AC6840.jpeg
  298,7 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150641.jpg
  20211130_150641.jpg
  43,3 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150648.jpg
  20211130_150648.jpg
  64,7 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150638.jpg
  20211130_150638.jpg
  43,8 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150659.jpg
  20211130_150659.jpg
  71,2 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_134241.jpg
  20211128_134241.jpg
  60 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_133859.jpg
  20211128_133859.jpg
  60,9 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_124232.jpg
  20211128_124232.jpg
  49,4 KB · Aufrufe: 0
 • 20211201_133202.jpg
  20211201_133202.jpg
  57 KB · Aufrufe: 0
 • 264137969_319093093214634_2671242279198521208_n.jpg
  264137969_319093093214634_2671242279198521208_n.jpg
  51,1 KB · Aufrufe: 0
 • PicsArt_12-20-04.12.44.jpg
  PicsArt_12-20-04.12.44.jpg
  496,4 KB · Aufrufe: 0
 • PicsArt_12-20-04.10.11.jpg
  PicsArt_12-20-04.10.11.jpg
  836,5 KB · Aufrufe: 0
Real Talk
Leckeres regionales Futter
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geschmack
 • Herkunft
 • Krokettengröße
 • Verpackung
 • Geruch
 • Napf
 • Ohne schnickschnack
 • Verschiedene Verpackungsgrößen
 • Gut verträglich
 • Zutaten
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Mir ist nichts aufgefallen
Ich habe einen sehr aktiven Bordercollie, der zum einen Familienhund ist und zum anderen auf unserem Bauernhof arbeitet.
Sie hat wirklich alles was im Testpaket war gerne gefressen und auch gut vertragen.
Luna bekommt üblicherweise Trockenfutter zur täglichen Deckung des Tagesbedarfs und frisst üblicherweise weniger als sie dürfte. Von diesem Futter hat sie sogar mehr gefressen, darf sie auch laut Tierarzt.
Nassfutter bekommt sie üblicherweise nur selten, das wird immer gut gefressen. Allerdings fand ich es schön, dass die Fleischstückchen so klein waren. Sah ansprechend aus.
Bei den Snacks war Luna zunächst skeptisch, hat dann aber alle Sorten gern gefressen, als Leckerlis zwischendurch und als Belohnung für Tricks.
Vielen Dank für das leckere Paket ❤️

Anhänge

 • PicsArt_12-20-04.12.44.jpg
  PicsArt_12-20-04.12.44.jpg
  496,4 KB · Aufrufe: 0
 • PicsArt_12-20-04.10.11.jpg
  PicsArt_12-20-04.10.11.jpg
  836,5 KB · Aufrufe: 0
Ein Mitglied fand dies hilfreich.
anmano_testet
anmano_testet
Ein toller Test. Hätte da auch gern teilgenommen.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Hund schmeckt es
 • guter Geruch
 • viel Auswahl
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • könnten auch weiche Leckerlie dabei sein
Meine Hündin hat etwas Trockenfutter und das Feuchtfutter gefressen und den Rest haben wir einem Mittester für seine Hunde gegeben. Alle Hunde sind begeistert von dem Futter und wir würden es auch wieder kaufen. Die Hunde haben das Futter sehr gut vertragen und auch der Stuhlgang blieb normal.Die Dosen waren Beef, Finest Mix und Game. Das Trockenfutter waren Adult Sensitiv hochverdauliche Rezeptur für sensible Hunde und Regular für aktive Hunde.

Die kleinen Tüten Leckerlie sind runde feste knusprige Stückchen mit Lamm, Huhn, Lachs und Ente. Diese kleinen Tüten sind auch für unterwegs gut geeignet wenn man Training macht oder als Belohnung für Zwischendurch.Das Futter riecht sehr angenehm und die Zutaten hochwertig. Es wird sehr auf gute Qualität geachtet. Die Auswahl bei Josidog ist wirklich groß und es gibt für jeden Hund und seine Bedürfnisse etwas zu futtern. Zudem wird Josidog im Odenwald hergestellt und es wird auf regionale Vielfalt geachtet. Das Futter ist ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe hergestellt. Es gibt dort auch Katzenfutter.Meine Mittester und ich empfehlen das gesamte Paket an getesteten Produkten gerne weiter. Josidog hat auch gute Preise.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Riechen nicht und sind angenehm von der Größe
 • Tolle Inhaltsstoffe
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nicht wiederverschließbar
N’Abend, da Muffin ein wenig an der Pfote verletzt ist konnten wir den Snacktest von @josipetfood nicht im Wald durchführen.

Aber wie man sieht die Jungs sind Wortwörtlich verrückt nach den Dingern haha 😛

Würde sagen Test bestanden!
Tolle Inhaltsstoffe und kein unangenehmer Geruch. Ach ja und das wichtigste sie schmecken Ihnen :)

Wir danken @ohoftheday, dass sie uns diese Möglichkeit zum Testen gegeben haben.
Werbung,wegen Markennennung
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geruch und Design
 • Grosse Vielfalt
 • Frei von schädlichen Inhaltsstoffen
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Ich würde es gut finden, wenn es auch weiche Leckerlies geben würde
In dem Paket waren 3 x Feuchtfutter, 2 x Trockenfutter und 4 Tüten Leckerlie. Zudem war noch ein sehr großer Hundenapf mit dabei, den ich bis heute noch nutze. Der ist wirklich sehr gut da meine Hündin sonst die Hälfte aus dem Napf wirft beim Fressen und es in dem Napf aber alles drin bleibt.Meine Hündin hat etwas Trockenfutter und das Feuchtfutter gefressen und den Rest haben wir einem Mittester für seine Hunde gegeben. Alle Hunde sind begeistert von dem Futter und wir würden es auch wieder kaufen. Die Hunde haben das Futter sehr gut vertragen und auch der Stuhlgang blieb normal.Die Dosen waren Beef, Finest Mix und Game. Das Trockenfutter waren Adult Sensitiv hochverdauliche Rezeptur für sensible Hunde und Regular für aktive Hunde.

Die kleinen Tüten Leckerlie sind runde feste knusprige Stückchen mit Lamm, Huhn, Lachs und Ente. Diese kleinen Tüten sind auch für unterwegs gut geeignet wenn man Training macht oder als Belohnung für Zwischendurch.Das Futter riecht sehr angenehm und die Zutaten hochwertig. Es wird sehr auf gute Qualität geachtet. Die Auswahl bei Josidog ist wirklich groß und es gibt für jeden Hund und seine Bedürfnisse etwas zu futtern. Zudem wird Josidog im Odenwald hergestellt und es wird auf regionale Vielfalt geachtet. Das Futter ist ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe hergestellt. Es gibt dort auch Katzenfutter.Meine Mittester und ich empfehlen das gesamte Paket an getesteten Produkten gerne weiter. Josidog hat auch gute Preise.

Anhänge

 • 20211130_150641.jpg
  20211130_150641.jpg
  43,3 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150648.jpg
  20211130_150648.jpg
  64,7 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150638.jpg
  20211130_150638.jpg
  43,8 KB · Aufrufe: 0
 • 20211130_150659.jpg
  20211130_150659.jpg
  71,2 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_134241.jpg
  20211128_134241.jpg
  60 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_133859.jpg
  20211128_133859.jpg
  60,9 KB · Aufrufe: 0
 • 20211128_124232.jpg
  20211128_124232.jpg
  49,4 KB · Aufrufe: 0
 • 20211201_133202.jpg
  20211201_133202.jpg
  57 KB · Aufrufe: 0
 • 264137969_319093093214634_2671242279198521208_n.jpg
  264137969_319093093214634_2671242279198521208_n.jpg
  51,1 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Verpackung Design
 • Verträglichkeit
 • Größe
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Verpackungen können nicht wieder frisch verschlossen werden
Mein italienischer Windhund liebt Josi Trockenfutter und Snacks sehr! Ich mag die Größe des Trockenfutters, weil sie es dann wirklich kaut und nicht nur schluckt. Sie nimmt das Futter auch sehr gut an und hat keine Probleme nach dem Fressen.
Das einzige Minus, das ich sehe, ist, dass ich die Futterpackung nicht frisch verschließen kann.
Verlinke deine Social Media Posts
https://www.instagram.com/p/CXibwAbsYli/

Anhänge

 • 1FF66B26-9251-4BF3-B83F-9C3FDC0AFF02.jpeg
  1FF66B26-9251-4BF3-B83F-9C3FDC0AFF02.jpeg
  271,6 KB · Aufrufe: 0
 • BA320297-A86F-4B42-BEC0-74474A5FD6E9.jpeg
  BA320297-A86F-4B42-BEC0-74474A5FD6E9.jpeg
  259,4 KB · Aufrufe: 0
 • 49407026-7AD4-4DE9-9726-D222F9AC6840.jpeg
  49407026-7AD4-4DE9-9726-D222F9AC6840.jpeg
  298,7 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Große Auswahl
 • Die Konsistenz des Nassfutters
Unser Hund mit dem Namen Lennox fand das Futter total toll. Schon beim Auspacken war er ganz nervös als er gerochen hat, was im Paket auf ihn wartet.
Ich fand die Größe des Trockenfutters sowie die Konsistenz des Nassfutters sehr überzeugend.
Die Leckerlis wurden zu einem festen Bestandteil nach der täglichen Gassirunde.
Könnte Lennox einkaufen, er würde JosiDog wählen.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geschmack
 • Geruch
 • Verträglichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Größe der Krokette
Ich bin unglaublich begeistert von den Produkten! Meine Hunde haben ohne zu zögern alle Sorten angenommen und gefressen. Auch der Output war von guter Form.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • lecker
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • flüssig
Meine kleine Fellnase empfand den Nassfutter einwenig zu flüssig aber hat es trotzdem verputzt. Top
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Aussehen
 • Geruch
 • Größe
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nichtsdor
Die Hunde waren total begeistert. Ruck Zuck war das Futter weg genau wie die Snacks.
Verlinke deine Social Media Posts
Gapmk262 und Michaela.Kaiser
anmano_testet
anmano_testet
Ein toller Test.
Ich hätte mit meiner Fellnase auch gern teilgenommen.
Danke für Dein Fazit.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Größe der Snacks
 • Geruch
 • Aussehen
 • Geschmack, natürlich von Jasper getestet
 • Wird sehr gerne angenommen
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nichts
Jasper ist ein typischer Basenji, hört eigentlich nur, wenn es ihm etwas bringt.
Mit den Josidog Snacks in der Tasche wurde immer wieder Blickkontakt von ihm aufgenommen, in der Hoffnung auf eine Belohnung. Hunde sind ja soo schlau... Und Jasper liebt die Snacks

Anhänge

 • IMG_20211127_111345.jpg
  IMG_20211127_111345.jpg
  753,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111533.jpg
  IMG_20211127_111533.jpg
  616,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_111256.jpg
  IMG_20211127_111256.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geruch
 • Geschmack
 • Konsistenz
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nichts
Ich bin unglaublich begeistert von den Produkten! Meine Hunde haben ohne zu zögern alle Sorten angenommen
Verlinke deine Social Media Posts
@maxihilpmann

Anhänge

 • IMG_20211127_174437.jpg
  IMG_20211127_174437.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Qualität
 • Verträglichkeit
 • Design
Das Futter macht einen guten Eindruck, Lupin hat es geschmeckt und er hat sich immer sehr drauf gefreut. Die Leckerlies mochte er ebenso und konnte gar nicht genug davon bekommen.

Anhänge

 • CF9C167C-D7EA-41DA-9382-A50C15E33585.jpeg
  CF9C167C-D7EA-41DA-9382-A50C15E33585.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • D659B9FE-7DF8-4FA7-AC37-B839273C03F3.jpeg
  D659B9FE-7DF8-4FA7-AC37-B839273C03F3.jpeg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Verträglichkeit
 • Inhaltsstoffe
 • Qualität
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Snacks etwas klein für mittlere Hunde
Als unsere Hündin als Welpe bei uns eingezogen ist, wurde sie von der Züchterin mit Josera „in die Welt entlassen“. Leider hat sich dann herausgestellt, dass sie das Erwachsenenfutter damals nicht ganz so gut vertragen hat und häufiger Durchfall hatte. Seitdem bekommt sie magenfreundliches Futter einer anderen Nähe. Von daher war dieser Test sehr interessant für mich. Unsere Hündin nimmt das Futter sehr gut an und da wird es auch gut. Jetzt mische ich immer etwas von dem Josera unter ihr eigentliches Futter. Und sie frisst es ganz genüsslich weg, wie immer, da sie kein Schlingfresser ist.

Anhänge

 • 1EFFD17F-1F2E-419B-8219-54120BE1E787.jpeg
  1EFFD17F-1F2E-419B-8219-54120BE1E787.jpeg
  2,1 MB · Aufrufe: 0
 • 3B1146A1-0925-41E4-ADF8-C1C557032B8C.jpeg
  3B1146A1-0925-41E4-ADF8-C1C557032B8C.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • BE8A6EAB-C21D-454D-B949-F74CC17A50DE.jpeg
  BE8A6EAB-C21D-454D-B949-F74CC17A50DE.jpeg
  2,2 MB · Aufrufe: 0
 • 4E85B7A0-4CE4-467B-90C5-128968E86063.jpeg
  4E85B7A0-4CE4-467B-90C5-128968E86063.jpeg
  997,3 KB · Aufrufe: 0
 • 83FB60F7-D1CA-476C-B59B-6A8C44251FDE.jpeg
  83FB60F7-D1CA-476C-B59B-6A8C44251FDE.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • D8657C6F-407D-4638-A8A6-C639430A3CB3.jpeg
  D8657C6F-407D-4638-A8A6-C639430A3CB3.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
Zuletzt bearbeitet:
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Inhaltsstoffe
 • Gut verträglich
 • Angenehmer Geruch
 • Geschmack
 • Made in Germany
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Tüte ist nicht wiederverschließbar
Unsere Bella hat sich riesig über das tolle Testpaket gefreut.
Sowohl das Trockenfutter, als auch das Feuchtfutter haben ihr richtig gut geschmeckt und sie wollte immer mehr haben.
Die Snacks waren leider nicht ganz ihres. Für Unterwegs waren die Kroketten für sie einfach etwas groß und fest zum kauen(PomChi).

Wir werden definitiv wieder Josi Dog Futter kaufen. Dann aber für kleine Hunde.

Anhänge

 • IMG_20211126_134610882.jpg
  IMG_20211126_134610882.jpg
  834,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_140415286.jpg
  IMG_20211126_140415286.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_140824815.jpg
  IMG_20211126_140824815.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211126_142740970.jpg
  IMG_20211126_142740970.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_142917880.jpg
  IMG_20211127_142917880.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_143008478.jpg
  IMG_20211127_143008478.jpg
  1.005,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_143030682.jpg
  IMG_20211127_143030682.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Aussehen
 • Geschmack
 • Inhaltsstoffe
 • Verträglichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Snacks sind ein bisschen hart
Also ich bin voll und ganz begeistert. Meiner Minny hat alles super geschmeckt und vor allem hat sie alles super vertragen. Ich kann die Leckerlis und das Futter mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Vielen Dank das wir testen durften. 🐕😋

Anhänge

 • VID_69200119_092204_821.mp4
  8,6 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Ohne Tierversuche
 • Getreidefrei
 • Ohne Lockstoffe
Tolles und sehr gut verträgliches Hundefutter, dass ohne Tierversuche hergestellt wird.
Getreide, Schlachtabfälle und Lockstoffe sucht man hier vergeblich.
Wenn man auf die Inhaltsstoffe schaut, sieht man nur hochwertige Zutaten.
Unser Hund liebt das Futter und isst es gerne.
Nach dem Verzehr geht es unserem Hund gut. Kein Bauchgrummeln oder ähnliches.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Qualität
 • Inhaltsstoffe
 • Sortenvielfalt
 • Verträglichkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nicht wiederverschließbar
Wir haben uns sehr gefreut, die Produkte von Josi Dog zu testen.
Die Snacks haben eine super Größe und alle vier Sorten haben Theodor richtig gut geschmeckt. Er konnte davon gar nicht genug bekommen, die Konsistenz ist perfekt für die Belohnung zwischendurch. Für unterwegs wäre eine wiederverschließbare Verpackung wünschenswert.
Bei dem Trockenfutter war ich anfangs skeptisch, da Theodor sonst kein Trockenfutter frisst. Aber was soll ich sagen? Kaum war es im Napf, hat er es auch schon gefressen. Geruch und Größe der Kroketten sind super, ich bin begeistert.
Der Testsieger war bei uns aber das Nassfutter, alle drei Sorten haben tolle Inhaltsstoffe und Theodor hat es super geschmeckt. Die Konsistenz der Sorten ist etwas unterschiedlich, mal eher „Stückchen in Sauce“, mal eher als Paté (steht aber auch auf der Packung drauf). Das Nassfutter werden wir definitiv nachkaufen, da Theodor es auch sehr gut vertragen hat.
Vielen Dank für den tollen Test, wir können die Produkte von Josi Dog wärmstens empfehlen!

Anhänge

 • 070FD429-3A50-4895-8DFA-279A9C029C31.jpeg
  070FD429-3A50-4895-8DFA-279A9C029C31.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 070FAB12-34C9-41E1-9AAE-60C8CD99CB42.jpeg
  070FAB12-34C9-41E1-9AAE-60C8CD99CB42.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • D46A0822-DA4B-4B0C-BC9D-E370B1454A39.jpeg
  D46A0822-DA4B-4B0C-BC9D-E370B1454A39.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 063497EF-397E-41E6-90D9-B2A0AC5AA274.jpeg
  063497EF-397E-41E6-90D9-B2A0AC5AA274.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 69CB2D6F-E5A8-47E9-A883-6757CB4E22BC.jpeg
  69CB2D6F-E5A8-47E9-A883-6757CB4E22BC.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • E87043D4-9532-4E96-A6E8-2FEDD387DDB1.jpeg
  E87043D4-9532-4E96-A6E8-2FEDD387DDB1.jpeg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • 6BCF1475-5173-450F-ADFF-0F1C0D026D13.jpeg
  6BCF1475-5173-450F-ADFF-0F1C0D026D13.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • ABF8AB60-BAE9-4EAA-82E4-28E0CED4F43F.jpeg
  ABF8AB60-BAE9-4EAA-82E4-28E0CED4F43F.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • 68B7BE8E-729D-40D8-A03F-AF2B5E85A186.jpeg
  68B7BE8E-729D-40D8-A03F-AF2B5E85A186.jpeg
  3,9 MB · Aufrufe: 0
 • 4CF0ADD6-0432-42AD-A847-6ACD67FEB02E.jpeg
  4CF0ADD6-0432-42AD-A847-6ACD67FEB02E.jpeg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Qualität
 • Inhaltsstoffe
 • Sortenvielfalt
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Plastikverpackung
 • Verschließbarkeit
Mit unserem Jerome gehen wir am liebsten im umliegenden Wald spazieren. Die Belohnung gibt es dann aber meistens danach zu Hause und auf die JosiPetFoodSnack war er ganz wild 😅 die waren schneller verputzt, als wir gucken konnten 🙊
Allerdings würde ich mir eine umweltfreundlichere Verpackung wünschen, wenn das technisch möglich ist.

Anhänge

 • 2228D476-A033-49A7-8A2A-8166EAB0809D.jpeg
  2228D476-A033-49A7-8A2A-8166EAB0809D.jpeg
  558,7 KB · Aufrufe: 0
 • 136CC5F5-1DD9-41B6-B509-A175725C659B.jpeg
  136CC5F5-1DD9-41B6-B509-A175725C659B.jpeg
  549,3 KB · Aufrufe: 0
 • 75B1656F-CAB6-4D27-AB93-9792A8114778.jpeg
  75B1656F-CAB6-4D27-AB93-9792A8114778.jpeg
  552 KB · Aufrufe: 0
 • F6A15A0C-C4A5-4FCD-B2AF-720058D495EF.jpeg
  F6A15A0C-C4A5-4FCD-B2AF-720058D495EF.jpeg
  576,6 KB · Aufrufe: 0
Figurfreundlicher Snack für noch spannendere Gassirunden
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • figurfreundlich
 • fettfrei
 • ohne Gedöns
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • eine wiederverschließbare Verpackung wäre toll
Die leckeren Snacks von JosiDog sind in 4 verschiedenen Sorten erhältlich: Huhn, Ente, Lamm und Lachs.

Ein figurfreundlicher Snack für zwischendurch. Kein Krümeln, keine fettigen Finger und damit ideal für den Leckerlibeutel. Der Snack ist perfekt, um die Gassirunde für den Hund noch interessanter zu gestalten. Unser Beagle Jimmy liebt z. B. Suchspiele. Und für Leckerlis würde er so ziemlich alles machen.

Wie gewohnt, sind die Snacks auch hier ohne Zusatz von Zucker, Soja, Milchprodukten, Farb- und Aromastoffen sowie Konservierungsmitteln.

Anhänge

 • MOVIE (1).mp4
  366,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6331.jpg
  IMG_6331.jpg
  119,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6332.jpg
  IMG_6332.jpg
  114,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6333.jpg
  IMG_6333.jpg
  101,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_6334.jpg
  IMG_6334.jpg
  106,8 KB · Aufrufe: 0
 • PhotoRoom_20211211_154718.png
  PhotoRoom_20211211_154718.png
  566,2 KB · Aufrufe: 0
 • PhotoRoom_20211211_155153.png
  PhotoRoom_20211211_155153.png
  350,8 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Sortenvielfalt
 • Packungsgröße
 • Qualität
 • Inhaltsstoffe
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Plastikverpackung
Unser Jerome ist ein absoluter Schlinger, wir konnten gar nicht so schnell fotografieren, da war die Mahlzeit schon verputzt. Das Futter fand er richtig lecker und hat es sehr gut gefressen, sowohl Nass- als auch Trockenfutter.
Begeistert sind wir auch von der Premiumqualität und der Zusammensetzung.

Anhänge

 • 1DFC940B-9C04-431D-8AA7-B53BFA5F623C.jpeg
  1DFC940B-9C04-431D-8AA7-B53BFA5F623C.jpeg
  535,1 KB · Aufrufe: 0
 • 23E8D94B-5078-4FD8-973B-AA05CF151B77.jpeg
  23E8D94B-5078-4FD8-973B-AA05CF151B77.jpeg
  468,8 KB · Aufrufe: 0
 • 37133AAA-E7E5-40D6-981C-26C8279FED17.jpeg
  37133AAA-E7E5-40D6-981C-26C8279FED17.jpeg
  349,8 KB · Aufrufe: 0
 • 9F804085-13BF-4708-9177-468EDB6A71C5.jpeg
  9F804085-13BF-4708-9177-468EDB6A71C5.jpeg
  518,4 KB · Aufrufe: 0
 • A4918FFB-4759-47AE-9614-D31221F78641.jpeg
  A4918FFB-4759-47AE-9614-D31221F78641.jpeg
  616 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Egal ob Nassfutter oder Trocken, die Brocken haben eine gute Größe.
 • Die Snacks sind bestens für das Training als Belohnung geeignet.
Abby ist eine wählerische Aussie Hündin, die wirklich lieber mal Futter stehen lässt 🙈
Haben daher schon einiges probiert, aber es ist echt schwer. Bei Josi hat sie komplett alles gegessen und war total happy.
Die Leckerlies haben uns in der Hundeschule und im weiteren Training sehr geholfen. Denn auch da, nimmt sie nicht alles und spuckt es lieber wieder aus.
hier war sie regelrecht wild darauf und auch teilweise etwas zu schnell 😅.
Uns hat es komplett überzeugt und wir haben nun ihr komplettes Futter auf Josi von Josera umgestellt! Danke für diesen tollen Test!

Anhänge

 • 0C8D33FD-A662-4F85-8222-393C866C97D2.jpeg
  0C8D33FD-A662-4F85-8222-393C866C97D2.jpeg
  365,1 KB · Aufrufe: 0
 • FD3BEE56-1252-4DE1-A233-9D9581B2B7D3.jpeg
  FD3BEE56-1252-4DE1-A233-9D9581B2B7D3.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 8FAD762E-2EF7-4D47-A910-159F5B11EE28.jpeg
  8FAD762E-2EF7-4D47-A910-159F5B11EE28.jpeg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_8578.MOV
  16,5 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Alles
Mein Hund mag Josi Dog sehr gerne, egal ob Trocken- oder Nassfutter. Das Wichtigste ist, dass er keine Allergien oder Durchfall hat.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Alles
Mein Hund mag Josi Dog sehr gerne, egal ob Trocken- oder Nassfutter. Das Wichtigste ist, dass er keine Allergien oder Durchfall hat.
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Krokettengröße, Geruch, Konsistenz
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Das Trockenfutter ist nicht wiederverschließbar
Loui hat begeistert das Testpaket in Empfang genommen.
sowohl die Leckerlis, das Nassfutter und auch das Trockenfutter kamen super an und haben vorzüglich geschmeckt. Loui hat sein Futter gefunden und wir haben inzwischen nachgekauft
Zum Napfausschlecken gut
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Qualität, hochwetig, regional
 • Verträglichkeit
 • Kein Zusatz von Zucker, Soja, Milchprodukten, Farb- und Aromastoffen sowie Konservierungsmitteln
Unser Beagle Jimmy bekommt täglich sein Trockenfutter von Josera, über das er sich auch nach Jahren jedes Mal aufs Neue freut. 🐶 Im Regelfall ist die Portion schneller aus dem Napf gefuttert als das Futter reinkommt. Deshalb waren wir gespannt, wie er nun auf das Nassfutter von JosiDog reagiert. Wir haben als Erstes die Sorte Beef in Sauce für ihn geöffnet.

Besonders praktisch finden wir die Größe. Unser Jimmy wird 2 x am Tag gefüttert. Eine Dose entspricht bei seinem Gewicht einer halben Tagesration, also perfekt für eine Fütterung. So bleibt nichts übrig und das Futter kann auch nicht bis zur nächsten Mahlzeit austrocknen.

Wie man im Video sehen kann, findet unser Jimmy das Futter zum Napfausschlecken gut. Er hat sich diesmal sogar richtig viel Zeit gelassen. Das Futter war erst nach 2:20 Minuten verputzt. Das gründliche Ausschlecken des Topfs hat dann noch einmal 1:30 Minuten gedauert. 🤣

Das Nassfutter von JosiDog ist in 5 verschiedenen Sorten erhältlich mit besten und vor allem artgerechten Zutaten. Auf unnötiges Gedöns, wird dabei verzichtet: Kein Zusatz von Zucker, Soja, Milchprodukten, Farb- und Aromastoffen sowie Konservierungsmitteln. Dafür sind Vitamin E zur Verbesserung des Zellschutzes und zusätzlich Vitamin D3 enthalten, um einen stabilen Knochenbau zu unterstützen.

Unser Jimmy hat das Nassfutter sehr gut vertragen. Er wird nun öfters eine Dose von JosiDog erhalten.
Verlinke deine Social Media Posts
https://www.instagram.com/p/CXGskZosN64/

Anhänge

 • IMG_6269.jpg
  IMG_6269.jpg
  130,5 KB · Aufrufe: 0
 • josi.mp4
  15,8 MB · Aufrufe: 0
Zuletzt bearbeitet:
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Sehr praktisch zu handhaben für unterwegs
 • Genau die richtige Größe als kleine Belohnung
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Eventuell wiederverschließbar machen
In Woche 2 habe ich die Josi Dog Snacks eingepackt und dann ging's raus. Meine Quinn läuft, einmal angeleint, oft wie der Teufel. Dann gibt's oft kein Halten mehr und taube Ohren im Rausch. Mit den Snacks könnte ich ihre Aufmerksamkeit sehr schnell wieder auf mich lenken. Sie knusperte und knusperte und wollte am liebsten gleich die ganze Packung inhalieren 😅 Die Snacks haben auch die perfekte Größe als kleinen Happs zur Belohnung für Gehorsam unterwegs 👍
Verlinke deine Social Media Posts
instagram.com/sinahmelissa

Anhänge

 • VID_437920126_111524_353.mp4
  2,8 MB · Aufrufe: 0
 • VID_437920127_015604_897.mp4
  2,4 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • es riecht nicht schlecht
 • der Hund hat glücklich gefressen
 • viele Sortimente
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Nicht
Unser Hund hat diese Art von Trocken- und Nassfutter gerne getestet. Er mag es und wir werden in Zukunft definitiv mehr kaufen. Die Plastikschüssel ist zu einem Favoriten geworden. Die kleinen Tüten mit Trockenfutter habe ich als Belohnung beim Spazierengehen genutzt.Wir haben auch einige Freunde, die einen Hund haben und ihr Welpe hat es auch ausprobiert. Sie werden auch einkaufen gehen, weil sie den Hund gerne mit Genuß fressen. Die Verpackung lässt sich leicht öffnen und die wichtigen Informationen sind gut lesbar.Wir geben dem Hund gerne Futter aus sauberen Zutaten ohne Chemie und diese Art ist das, was wir brauchten. Der Preis ist für unser Einkommen akzeptabel.

Anhänge

 • 3DC3872F-336F-4FE1-B846-0189AC4EBF29.jpeg
  3DC3872F-336F-4FE1-B846-0189AC4EBF29.jpeg
  371,4 KB · Aufrufe: 0
 • D1545FA4-BE72-4ED5-B984-1ED41AA6BC2A.jpeg
  D1545FA4-BE72-4ED5-B984-1ED41AA6BC2A.jpeg
  439,6 KB · Aufrufe: 0
 • 937DAD3F-AD5C-442D-BBF9-893EB7038DCC.jpeg
  937DAD3F-AD5C-442D-BBF9-893EB7038DCC.jpeg
  457,2 KB · Aufrufe: 0
 • 03DD8506-97F6-49CC-84C1-4084BDA51864.jpeg
  03DD8506-97F6-49CC-84C1-4084BDA51864.jpeg
  404,2 KB · Aufrufe: 0
 • 9F6419E2-E133-432E-840B-B6FCB2176E08.jpeg
  9F6419E2-E133-432E-840B-B6FCB2176E08.jpeg
  260,4 KB · Aufrufe: 0
 • B808370E-3964-4F38-9AB3-0327F2202074.jpeg
  B808370E-3964-4F38-9AB3-0327F2202074.jpeg
  518 KB · Aufrufe: 0
 • 433DB357-E628-4E64-9ACC-B7AA5023C017.jpeg
  433DB357-E628-4E64-9ACC-B7AA5023C017.jpeg
  411 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Qualität
 • Geschmack
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Zu groß
Ich kann dieses Klimaneutral Trockenfutter nur jedem Hundebesitzer ans Herz legen.
Die Krokettengröße und ihre Form sind für kleine Hunde (ich habe 3 Dackel), meine Meinung nach, nicht geeignet, trotzdem Meinem Hund hat es sehr gut geschmeckt, und sie haben alles gegessen :)

Anhänge

 • IMG_20211202_141212_191.jpg
  IMG_20211202_141212_191.jpg
  132,2 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_260.jpg
  IMG_20211202_141212_260.jpg
  98,7 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_304.jpg
  IMG_20211202_141212_304.jpg
  205,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211202_141212_340.jpg
  IMG_20211202_141212_340.jpg
  142,3 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Meine zwei Fellnasen lieben Josidog. Da ist die Sorte egal. Sie sind sehr wählerisch aber hier wird aufgefressen. Zudem hat mich die Qualität wirklich überzeugt. Außerdem finde ich die Philosophie von Josidog super.

Anhänge

 • 97084094-C57C-45EB-92B7-D8F59EE23CF0.jpeg
  97084094-C57C-45EB-92B7-D8F59EE23CF0.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 5D75929D-AB13-4AEF-BDD5-328F8A841BD7.jpeg
  5D75929D-AB13-4AEF-BDD5-328F8A841BD7.jpeg
  286,2 KB · Aufrufe: 0
 • 2AF130E1-D8AE-41DE-BB91-F66439B40585.jpeg
  2AF130E1-D8AE-41DE-BB91-F66439B40585.jpeg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 7EFB03CA-D177-4145-99CA-4C6575AD75AE.jpeg
  7EFB03CA-D177-4145-99CA-4C6575AD75AE.jpeg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Tolle Auswahl
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Das Design der Verpackung
Dank des tollen Produkttest durfte Harry Mops das Futter von Josi dog testen. Harry ist bei Futter etwas wählerisch, doch das Futter von josi dog hat ihm sofort geschmeckt. Er hat sie sofort auf das Futter gestürmt. Durch die tolle Auswahl an Produkten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Trockenfutter kommt sehr gut an und ab heute testen wir das Feuchtfutter.
Verlinke deine Social Media Posts
https://www.instagram.com/p/CWyLNOQMUYx/

Anhänge

 • IMG_20211127_161605_250.jpg
  IMG_20211127_161605_250.jpg
  168 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211127_161605_454.jpg
  IMG_20211127_161605_454.jpg
  165,6 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_125516.jpg
  20211126_125516.jpg
  916,2 KB · Aufrufe: 0
 • 20211126_125447.jpg
  20211126_125447.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Packung
 • Geruch
 • Geschmack
 • Auswahl
Wenn es schmeck, dann schmeckts. Die JosiDog Leckerlies aber auch das Nassfutter ist bei den Fellnasen richtig gut angekommen. Der Napf war im nu Leer.
Die Leckerlies sind super praktisch für Unterwegs und man hat immer was parat.
Toll ist die große Auswahl an verschiedenen Futtersorten und die Fellnasen freuen sich über die Abwechslung. Und auch die Qualität und die Verträglichkeit hat uns überzeugt.

Anhänge

 • 262576260_4786571884738897_4288354436219301821_n.jpg
  262576260_4786571884738897_4288354436219301821_n.jpg
  105,8 KB · Aufrufe: 0
 • 266417117_4819454348117317_7058685463582662132_n (1).jpg
  266417117_4819454348117317_7058685463582662132_n (1).jpg
  131,2 KB · Aufrufe: 0
 • 262671920_4786571881405564_4359636982971345857_n.jpg
  262671920_4786571881405564_4359636982971345857_n.jpg
  70 KB · Aufrufe: 0
 • 263151914_4786571891405563_1551152576669103325_n.jpg
  263151914_4786571891405563_1551152576669103325_n.jpg
  80,3 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Vielfalt
 • Schöne Verpackung
 • Keine unnötigen Inhaltsstoffe
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Kein Verschluss fur das Trockenfutter
Wir haben unseren Hund aus Spanien adoptiert. Er lebte auf der Straße also sollte er eigentlich nicht so wählerisch sein. Aber ganz im Gegenteil! Unser Bobby frisst nicht alles aber das Trockenfutter hat ihm gut geschmeckt. Es hatte eine gute Größe und keinen unangenehmen Geruch. Hingegen das Nassfutter war nicht so seins. Sein gewöhnliches Futter schlingt er innerhalb kürzester Zeit runter aber das Futter von Josi Dog stand mehrere Stunden bis er es dann widerwillig fraß. Daher ziehe ich einen Stern von der Bewertung ab. Trotzdem lässt sich festhalten, dass das Nassfutter nicht so unappetitlich aussieht wie manch andere Dosenfutter. Die Leckerlis sind gut angekommen. Der Napf war leider für Bobby viel zu groß aber trotzdem ein sehr süßes Paket!

Anhänge

 • 0173E027-084C-4758-9AF5-BB19626D4CA9.jpeg
  0173E027-084C-4758-9AF5-BB19626D4CA9.jpeg
  741,4 KB · Aufrufe: 0
 • E3FC86B8-79F6-47DE-95B7-B7333F02AB83.jpeg
  E3FC86B8-79F6-47DE-95B7-B7333F02AB83.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • E998A0AD-C4B9-4A64-9C5F-2D9890E3CBDE.jpeg
  E998A0AD-C4B9-4A64-9C5F-2D9890E3CBDE.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • 180B0681-AC22-47EB-BE70-84F707F81652.jpeg
  180B0681-AC22-47EB-BE70-84F707F81652.jpeg
  1 MB · Aufrufe: 0
 • BA54C45F-EE04-45FF-A6AE-D61F8A502E6A.jpeg
  BA54C45F-EE04-45FF-A6AE-D61F8A502E6A.jpeg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
 • CB0B77BE-6D3B-41BB-8130-90E32FEC8D10.jpeg
  CB0B77BE-6D3B-41BB-8130-90E32FEC8D10.jpeg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • E9D0CCEF-D53A-4D7E-92A8-720C8EE3C23D.jpeg
  E9D0CCEF-D53A-4D7E-92A8-720C8EE3C23D.jpeg
  2,7 MB · Aufrufe: 0
 • B080F5A0-26F2-419E-95C2-9736AC5607EA.jpeg
  B080F5A0-26F2-419E-95C2-9736AC5607EA.jpeg
  812,6 KB · Aufrufe: 0
 • 0C3B2E4D-05DD-4E88-91F1-B9144CAB0A54.jpeg
  0C3B2E4D-05DD-4E88-91F1-B9144CAB0A54.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • D9CC0CA2-86B7-451F-BFAF-4933FC4A6A4D.jpeg
  D9CC0CA2-86B7-451F-BFAF-4933FC4A6A4D.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Snacks
 • Packungsgröße
 • Snackgröße
 • Tolle Geschmäcker
 • Auch für Welpen
Wir sind einfach nur begeistert!! Willy schmecken die Snacks einfach nur super! Ich denke, die Bilder sprechen für sich :) auch die Snacks hat er super vertragen. Sein kleiner Welpenkumpel konnte sie mit seinen mini Zähnchen auch knabbern.

Anhänge

 • 20211202_121142.jpg
  20211202_121142.jpg
  1,7 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121145.jpg
  20211202_121145.jpg
  1,9 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121150.jpg
  20211202_121150.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121236.jpg
  20211202_121236.jpg
  2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121242.jpg
  20211202_121242.jpg
  3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121245.jpg
  20211202_121245.jpg
  3,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121258.jpg
  20211202_121258.jpg
  2,6 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121314.jpg
  20211202_121314.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121331.jpg
  20211202_121331.jpg
  2,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211202_121634.jpg
  20211202_121634.jpg
  2,5 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Nassfutter in Sauce
Nach den Snacks haben wir auch mittlerweile das Dosenfutter probiert. Willy und sein Kumpel(Welpe) haben beide eine ganze Dose verputzt. Ich war erst skeptisch, da die Sorte wild in Sauce war, aber ein Volltreffer! Erst wurde gleich aus der Dose gefuttert und als der Napf leer war, sogar rein geklettert. Vertragen haben beide das Nassfutter auch sehr gut. Kein Pupsen oder sonstiges :) wir sind begeistert!

Anhänge

 • 20211208_182332.jpg
  20211208_182332.jpg
  1,4 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182348.jpg
  20211208_182348.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182351.jpg
  20211208_182351.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182609.jpg
  20211208_182609.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • 20211208_182623.jpg
  20211208_182623.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Design und Geschmack
Das Hundefutter ist bei uns super angekommen. Der Hund frisst überwiegend Trockenfutter, das Naßfutter hat ihm aber ebenfalls sehr gut geschmeckt. Die Leckerlis waren super zum belohnen beim Gassi gehen.
Absolut empfehlenswert alles!

Anhänge

 • IMG_20211207_132128_080.jpg
  IMG_20211207_132128_080.jpg
  189,1 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211207_132128_139.jpg
  IMG_20211207_132128_139.jpg
  186,5 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Hochwertige Nahrung
 • Sehr vitaminreich
 • nötige Mineralien für meinen Hund
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • nichts
Mein Hund Spike ist mit dem Essen von Josi sehr zufrieden. Er hat die Nahrung mit dem Appetit aufgegesen. Ich werde weiter kaufen und anderen empfehlen.

Anhänge

 • Spike1.jpg
  Spike1.jpg
  83,2 KB · Aufrufe: 0
 • Spike2.jpg
  Spike2.jpg
  98,9 KB · Aufrufe: 0
 • WhatsApp Video 2021-12-10 at 12.58.27.mp4
  2,2 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geschmack
 • Bronco liebt die JosiDog Sacks
 • Das Trockenfutter schmeckt Bronco ausgezeichnet
 • sehr gute Verträglichkeit
Bronco liebt vorallem die Josi Snacks ♥ Aber auch das Trockenfutter frisst er sehr gerne und er verträgt es hervorragend!

Anhänge

 • 20211206_153743(0).jpg
  20211206_153743(0).jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211206_153743.jpg
  20211206_153743.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • 20211206_153755.jpg
  20211206_153755.jpg
  1,3 MB · Aufrufe: 0
 • P1000588.JPG
  P1000588.JPG
  334,5 KB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Frei von von Soja, Zucker und Milchprodukten
 • Frei von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
 • Je nach Sorte auch Glutenfrei
 • Fettarm und mit hohem Anteil an Tierprotein
 • Abdeckung wichtiger Nährstoffe
 • Für den Menschen angenehmer Geruch
 • Viele Sorten bieten Abwechslung im gleichen Sortiment
 • Futter kann dem Bedürfnis des Hundes angepasst werden
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Zu kleine Fleischstücke beim Nassfutter
 • Plastikverpackung
 • Keine Wiederverschlussmöglichkeit beim Trockenfutter
Unser Käpt’n ist über das Futter von Josidog regelrecht hergefallen. Klar so ein Labrador ist da nicht wählerisch, aber Frauchen hat da schon hohe Ansprüche. Alle Nutritionfacts sind abgedeckt, so dass ich die Produkte mit gutem Gewissen füttern kann. Dazu ist der Geruch echt angenehm. Bei der Verpackung muss ich leider Abzüge machen. Hier wäre etwas Nachhaltigkeit durchaus wünschenswert. Bisher gab es bei uns nur Trockenfutter, aber das Nassfutter hat Käpt’n so genussvoll verschlungen, dass es das definitiv öfter geben wird! Das Futter hat Käpt’n sehr gut vertragen, so dass wir es auf jeden Fall klar weiter empfehlen können! Die Snacks haben eine gute Größe und haben den gewünschten „Höreffekt“ beim Käpt’n!

Anhänge

 • 99E58463-B009-48EA-9877-CE4E3F57A405.jpeg
  99E58463-B009-48EA-9877-CE4E3F57A405.jpeg
  1,6 MB · Aufrufe: 0
 • C48E65DB-0A92-4AF0-B909-2B2B91D830B5.jpeg
  C48E65DB-0A92-4AF0-B909-2B2B91D830B5.jpeg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_3833.MP4
  5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_3834.MP4
  6,1 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_3835.mov
  6 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Aufmachung
 • Geruch
 • Testpaket allgemein
Hallo zusammen ☺️ Meinen Hunden hat das Futter sehr gut geschmeckt, allerdings würde ich das Nassfutter in Sauce nicht kaufen, aber nicht weil es nicht geschmeckt hat, sondern aufgrund Verträglichkeit. Ansonsten waren wir sehr zufrieden. LG Isabella, Simba und Nala
Verlinke deine Social Media Posts
Isabella_and_her_frenchies

Anhänge

 • IMG_20211201_163500_616.jpg
  IMG_20211201_163500_616.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211209_183545_184.jpg
  IMG_20211209_183545_184.jpg
  1,8 MB · Aufrufe: 0
 • 20211130_112042.jpg
  20211130_112042.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • 20211130_112600.jpg
  20211130_112600.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
...likes it! ❤️
Das hat mir gut gefallen
 • Geruch
Das hat mir nicht so gut gefallen
 • Wurde von unserem Hund nicht angerührt
IMG_20211205_194908.jpg

Auch unser Hund bekommt täglich Nassfutter zu fressen. Die drei Nassfutter Sorten von JosiDog hätte ich auch so gekauft. Die Geschmacksrichtungen sind eigentlich die Favoriten. Aber
Leider mag unser Vierbeiner dieses Nassfutter überhaupt nicht, es lag bestimmt daran das es Stückchen sind. Sie isst nur Futter in Pastetenform. Sie hat es leider überhaupt nicht interessiert, nur mal kurz gerochen. Probiert hat sie es leider auch nicht. Sehr schade. Die anderen zwei Dosen haben wir an unsere Hunde Freunde verteilt, und die haben alles leer gegessen. Geschmäcker sind halt auch bei Hunden verschieden.
Ich empfehle das Nassfutter trotzdem weiter, werde es aber nicht nachkaufen,weil sie es nicht angerührt hat.

Anhänge

 • IMG_20211201_164321.jpg
  IMG_20211201_164321.jpg
  1,2 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211201_164346.jpg
  IMG_20211201_164346.jpg
  1,5 MB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_194921.jpg
  IMG_20211205_194921.jpg
  850,5 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195005.jpg
  IMG_20211205_195005.jpg
  858,4 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195152.jpg
  IMG_20211205_195152.jpg
  764,3 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195123.jpg
  IMG_20211205_195123.jpg
  408,9 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_201659.jpg
  IMG_20211205_201659.jpg
  428,8 KB · Aufrufe: 0
 • IMG_20211205_195559.jpg
  IMG_20211205_195559.jpg
  1,1 MB · Aufrufe: 0
Oben